The identification of Malaysian driving styles using the multidimensional driving style inventory

J. Karjanto, N. Yusof, J.M.B. Terken, M.Z.B. Hassan, F.L.M. Delbressine, H. Hooft van Huysduynen, G.W.M. Rauterberg

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)
    123 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The identification of Malaysian driving styles using the multidimensional driving style inventory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.