The identification of contradictions in Cliff: an automatized zipper prototype using the TRIZ method with Root Conflict Analysis (RCA+)

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The identification of contradictions in Cliff: an automatized zipper prototype using the TRIZ method with Root Conflict Analysis (RCA+)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie