The hyperplanes of the $M_24$ near polygon

A.E. Brouwer, F.G.M.T. Cuypers, E.W. Lambeck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)415-420
TijdschriftGraphs and Combinatorics
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit