The hydrogenation of carbon monoxide on cobalt catalysts

A.O.I. Rautavuoma

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  502 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Baan, Hessel, Promotor
  • Ponec, Vladimir, Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning7 sep 1979
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit