The hydrogen flame ionization detector

L. Ongkiehong

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  3133 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Keulemans, A.I.M., Promotor
  Datum van toekenning19 jan. 1960
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1960

  Citeer dit