The hydraulic-mechanical efficiency of displacement pumps. Part 2

J.W. Hilbrands, W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)588-591
  TijdschriftHydraulic pneumatic power
  StatusGepubliceerd - 1965

  Citeer dit