The hydraulic-mechanical efficiency of displacement pumps. Part 2

J.W. Hilbrands, W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)72-77
  TijdschriftJournal of the Japan Oil Hydraulics Association
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit