The hydraulic characteristics of a naturally circulating boiling water system

C.L. Spigt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-18
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit