The $H_\infty$ control problem with zeros on the boundary of the stability domain

A.A. Stoorvogel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings 3rd European Control Conference (Rome, Italy, September 5-8, 1995)
RedacteurenA. Isidori, S. Bittanti, E. Mosca
Pagina's177-182
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit