The high-dimensional incipient infinite cluster

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Hofstad, Remco W., Promotor
  • Heydenreich, Markus, Co-Promotor
Datum van toekenning10 jun 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3385-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit