The heat spreader: some quantitative results

H.K. Kuiken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)942-943
  Aantal pagina's2
  TijdschriftInternational Journal of Heat and Mass Transfer
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The heat spreader: some quantitative results'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit