The hands : the making of a digital musical instrument

Giuseppe Torre, Kristina Andersen, Frank Baldé

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The hands : the making of a digital musical instrument'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Engineering en materiaalwetenschappen