The (H, k)-server problem on bounded depth trees

Nikhil Bansal, Marek Eliáš, Łukasz Jeż, Grigorios Koumoutsos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The (H, k)-server problem on bounded depth trees'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde