The good, the bad and the user in soft matter simulations

J. Wong-ekkabut, M. Karttunen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

69 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The good, the bad and the user in soft matter simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen