The Ghirlanda-Guerra identities

P. Contucci, C. Giardinà

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Ghirlanda-Guerra identities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Rekenkunde