The Ghirlanda-Guerra identities

P. Contucci, C. Giardinà

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The Ghirlanda-Guerra identities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Rekenkunde