The Ghirlanda-Guerra identities

P. Contucci, C. Giardinà

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  If the variance of a Gaussian spin-glass Hamiltonian grows like the volume the model fulfills the Ghirlanda-Guerra identities in terms of the normalized Hamiltonian covariance.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)917-931
  TijdschriftJournal of Statistical Physics
  Volume126
  Nummer van het tijdschrift4-5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The Ghirlanda-Guerra identities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit