The geometry and dynamics of binary trees

T. David, T. Kempen, van, Huaxiong Huang, P. Wilson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The geometry and dynamics of binary trees'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Rekenkunde