The geography of collaborative knowledge production in Europe

J. Hoekman, K. Frenken, F.G. Oort, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

276 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The geography of collaborative knowledge production in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science