The genus Blomia Oudemans (Acari: Glycyphagidae). II. Comparison of its species

J.E.M.H. Bronswijk, van, A.W.A.M. Cock, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In the first part of this study (BR0NSWIJK, COCK & OSHIMA 1973) we described the new species B. tropicalis from house dust. This description made it necessary to study the relationships among all species of the genus.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)490-505
  Aantal pagina's16
  TijdschriftAcarologia
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1973

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The genus Blomia Oudemans (Acari: Glycyphagidae). II. Comparison of its species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit