The genomic landscape of metastatic castration-resistant prostate cancers reveals multiple distinct genotypes with potential clinical impact

Lisanne F. van Dessel, Job van Riet, Minke Smits, Yanyun Zhu, Paul Hamberg, Michiel S. van der Heijden, Andries M. Bergman, Inge M. van Oort, Ronald de Wit, Emile E. Voest, Neeltje Steeghs, Takafumi N. Yamaguchi, Julie Livingstone, Paul C. Boutros, John W.M. Martens, Stefan Sleijfer, Edwin Cuppen, Wilbert Zwart, Harmen J.G. van de Werken, Niven MehraMartijn P. Lolkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The genomic landscape of metastatic castration-resistant prostate cancers reveals multiple distinct genotypes with potential clinical impact'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen