The generation of successive approximation methods for Markov decision processes by using stopping times

J.A.E.E. van Nunen, J. Wessels

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    45 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The generation of successive approximation methods for Markov decision processes by using stopping times'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen