The generation of sentence accents in an automatic dialogue system

Els Lathouwers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijInstituut voor Perceptie Onderzoek (IPO)
StatusGepubliceerd - 5 sep. 1997
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamIPO-Rapport
Volume1176

Bibliografische nota

Doctoraal scriptie Universiteit van Amsterdam

Citeer dit