The generation of molecules through plasma-surface interactions

J.H. Helden, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

333 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Schram, Daan C., Promotor
  • van de Sanden, M.C.M. (Richard), Promotor
  • Engeln, Richard A.H., Co-Promotor
Datum van toekenning19 jun 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-2511-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit