The gas chromatographic determination of polyhydroxy monocarbonic acids obtained by oxygenation of-hexoses in aqueous alkaline solutions

L.A.T. Verhaar, H.G.J. de Wilt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The gas chromatographic determination of polyhydroxy monocarbonic acids obtained by oxygenation of-hexoses in aqueous alkaline solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology