The gamma filter : a new class of adaptive IIR filters with restricted feedback

J.C. Principe, B. Vries, de, P.G. Oliveira, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

86 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Generalized feedforward filters, a class of adaptive filters that combines attractive properties of finite impulse response (FIR) filters with some of the power of infinite impulse response (IIR) filters, are described. A particular case, the gamma filter, generalizes Widrow's adaptive transversal filter (adaline) to an infinite impulse response filter. Yet, the stability condition for the gamma filter is trivial, and LMS adaptation is of the same computational complexity as the conventional transversal filter structure. Preliminary results indicate that the gamma filter is more efficient than the adaptive transversal filter. The authors extend the Wiener-Kopf equation to the gamma filter and develop some analysis tools
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)649-656
TijdschriftIEEE Transactions on Signal Processing
Volume41
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The gamma filter : a new class of adaptive IIR filters with restricted feedback'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit