The Gabor expansion: an interesting time-frequency signal representation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2003
EvenementSeminar Universidad de las Americas, Puebla, Pue., Mexico -
Duur: 19 mrt 200319 mrt 2003

Congres

CongresSeminar Universidad de las Americas, Puebla, Pue., Mexico
Periode19/03/0319/03/03
AnderSeminar Universidad de las Americas

Citeer dit