The future of multi-cultural coaching psychology

L.E. van Zyl, M.W. Stander

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The final chapter of this manuscript focuses on determining the future direction of multi-cultural coaching psychology for both the discipline (research) and the profession (practice). Through thematic content analysis, this chapter aimed to evaluate the 17 manuscripts submitted for this specialist book in order to provide a descriptive overview of the most frequently occurring themes relating to the future direction of coaching psychology within multi-cultural contexts. A brief overview of the research method, data analysis and findings will be presented.

Originele taal-2Engels
TitelCoaching psychology
Subtitelmeta-theoretical perspectives and applications in multicultural contexts
RedacteurenL.E. van Zyl, M.W. Stander, A. Oldendaal
Plaats van productieCham
UitgeverijSpringer
Pagina's417-428
Aantal pagina's12
ISBN van elektronische versie978-3-319-31012-1
ISBN van geprinte versie978-3-319-31010-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2016
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The future of multi-cultural coaching psychology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit