The future of mobility and how it will change our cities: Urban Nodes & Places - International Winter School 2018

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's92
StatusGepubliceerd - 2018
EvenementInternational Winter School Urban Nodes & Places - TU/e Urban Lab, Eindhoven , Nederland
Duur: 27 jan 20183 feb 2018

Citeer dit