The future IT systems for virtual enterprises : product-oriented agent providers?

N.B. Szirbik, H.S. Jagdev

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The future IT systems for virtual enterprises : product-oriented agent providers?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science