The frequency scale of speech intonation

D.J. Hermes, J.C. Gestel, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

114 Citaten (Scopus)
246 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-102
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume90
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit