The Formation of Meta Stable Sodium Sulphate Heptahydrate During Drying as Studied by NMR

T.A. Saidov, L. Pel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Formation of Meta Stable Sodium Sulphate Heptahydrate During Drying as Studied by NMR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemistry