The formalization of Message Sequence Charts

S. Mauw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The formalization of Message Sequence Charts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen