The foreign client as an environmental factor in business negotiations

Judith Stalpers, Guust Meijers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's12
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamLCN reeks
Volume3

Bibliografische nota

Verschijnt ook in: Bos et aI, 1983, Small and medium-sized enterprises coping with their environment, European Congress on 9 and 10 November, Tilburg

Citeer dit