The flooding time in random graphs

R.W. Hofstad, van der, G. Hooghiemstra, P. Van Mieghem

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)111-129
TijdschriftExtremes
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit