The feedback capacity region of a class of discrete memoryless multiple access channels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

63 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The capacity region of a class of discrete memoryless multiple access channels with feedback is determined, including as a special case the channel consiered by Gaarder and Wolf.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-95
Aantal pagina's3
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1982

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The feedback capacity region of a class of discrete memoryless multiple access channels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit