The feasibility of high-resolution peripheral quantitative computed tomography (HR-pQCT) in patients with suspected scaphoid fractures

M.S.A.M. Bevers, A.M. Daniels, C.E. Wyers, Bert van Rietbergen, P.P.M.M. Geusens, S. Kaarsemaker, H.M.J. Janzing, P.F.W. Hannemann, M. Poeze, Joop P.W. van den Bergh (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The feasibility of high-resolution peripheral quantitative computed tomography (HR-pQCT) in patients with suspected scaphoid fractures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen