The far-infrared magnetic excitation spectrum of CoCl2(NC5H5)2

L.A. Bosch, G.J.P.M. Lauwers, K. Kopinga, C. Steen, van der, W.J.M. Jonge, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

The quasi-one-dimensional Ising-like system CoCl2 dipyridine has been studied using a Fourier spectrometer over the range 10-60 cm-1. Spin-cluster excitations from the ground state and spin-cluster resonance between bound states have been observed at fields up to 8 T and temperatures in the range 1.5
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)609-627
Aantal pagina's19
TijdschriftJournal of Physics C: Solid State Physics
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The far-infrared magnetic excitation spectrum of CoCl2(NC5H5)2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit