The failure behavior of the anchorage of hairs during slow extraction

M.E. Roersma, L.F.A. Douven, K. Lefki, C.W.J. Oomens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The failure behavior of the anchorage of hairs during slow extraction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen