The factor of time in the life cycle assessment of housing

G. Klunder, H. van Nunen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The factor of time in the life cycle assessment of housing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen