The extended gate concept for container terminals : expanding the notion of dry ports

Vertaalde titel van de bijdrage: Het extended gate concept voor container terminals

A.W. Veenstra, R.A. Zuidwijk, E. van Asperen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

106 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageHet extended gate concept voor container terminals
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14-19
TijdschriftMaritime Economics and Logistics
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit