The extended Fourier pseudospectral time-domain method for atmospheric sound propagation

M.C.J. Hornikx, R. Waxler, J. Forssén

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

80 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The extended Fourier pseudospectral time-domain method for atmospheric sound propagation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Physics