The extended Fourier pseudospectral time-domain method for atmospheric sound propagation

M.C.J. Hornikx, R. Waxler, J. Forssén

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

77 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The extended Fourier pseudospectral time-domain method for atmospheric sound propagation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Kunst en humaniteit