The expanding plasma jet : experiments and model

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

298 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Schram, Daan C., Promotor
  • Schram, Piet, Promotor
Datum van toekenning3 dec 1991
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit