The existence of a biological equilibrium in a trickling filter for waste gas purification

R.M.M. Diks, S.P.P. Ottengraf, S. Vrijland

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

  47 Citaten (Scopus)
  117 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1279-1287
  TijdschriftBiotechnology and Bioengineering
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit