The evolution of productivity gaps and specialization patterns

B. Los, B. Verspagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The evolution of productivity gaps and specialization patterns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science

Medicine and Dentistry