The evolution of MRI probes : from the initial development to state-of-the-art applications

W.J.M. Mulder, M.T. McMahon, K. Nicolay

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract is available for this article.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)725-727
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNMR in Biomedicine
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The evolution of MRI probes : from the initial development to state-of-the-art applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit