The evolution of design requirements in the trajectory of artificiality : a research agenda

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The evolution of design requirements in the trajectory of artificiality : a research agenda'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie