The ethics of crashes with self-driving cars: a roadmap II

S.R. Nyholm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

322 Downloads (Pure)

Zoekresultaten