The ethics of crashes with self-driving cars: a roadmap II

S.R. Nyholm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

322 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The ethics of crashes with self-driving cars: a roadmap II'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts and Humanities

Psychology

Computer Science