The ethics of crashes with self-driving cars: a roadmap II

S.R. Nyholm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

173 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The ethics of crashes with self-driving cars: a roadmap II'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit