The enriching limitations of the physical world

Lukas van Campenhout (Corresponding author), Joep Frens, Caroline Hummels, Achiel Standaert, Herbert Peremans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The enriching limitations of the physical world'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen